Od soboty do 7 października potrwa głosowanie w szóstej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Głosy można oddać na dwa sposoby: za pośrednictwem internetu i tradycyjnie, na kartach. W tym roku budżet dysponuje rekordową kwotą 30 mln zł.

30-milionowy budżet obywatelski podzielono na dwie części, z czego 20 mln zł przeznaczono na zadania o charakterze dzielnicowym, a 10 mln zł - ogólnomiejskim. Do głosowania dopuszczono łącznie 439 projektów dzielnicowych i 118 ogólnomiejskich.

Jak podkreślił Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. społecznych i komunalnych, organizatorzy głosowania podjęli szereg działań, aby zachęcić krakowian do udziału w nim.

Nie ukrywam, że w tym roku bardzo liczymy na dzieci i młodzież, dla których będzie to cenna lekcja wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, a także aktywność naszych seniorów. Nie każde zadanie ważne z punktu widzenia mieszkańca może się znaleźć w corocznym budżecie miasta, dlatego warto wziąć udział w nadchodzącym głosowaniu i wybrać te projekty, które zmienią otoczenie i uczynią życie krakowian bardziej komfortowym - zaznaczył Kulig.

W tym roku zniesiono kryterium wieku. Zarówno wnioskodawcy, jak i głosujący muszą tylko mieszkać w Krakowie. Przy poprzednich edycjach obowiązywała zasada, że osoby te ukończyły 16 lat.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą głosować na dwa sposoby: za pośrednictwem internetu i tradycyjnie, na kartach -  w ok. 150 wyznaczonych punktach głosowania w całym mieście.

Zagłosować będzie można także w mobilnym punkcie do głosowania, który odwiedzi kilkanaście miejsc w Krakowie. Autobus budżetu obywatelskiego będzie w parkach, na Dniach Zdrowia i Dniach Seniora, a także na terenach uczelni wyższych, które są bardzo otwarte na ideę zaangażowania studentów w BO. Głosować będzie można także w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Do udziału w głosowaniu zachęcamy także mieszkających w Krakowie cudzoziemców  - powiedział Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.


Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz - wskazując po trzy projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Zadania oceniane są w skali od jednego do trzech punktów. Przedsięwzięcia, które zdobędą łącznie największą liczbę punktów znajdą się na liście rankingowej. Do realizacji zostaną wybrane te, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Projekty wybrane do realizacji powinny zostać ogłoszone pod koniec października.

W tym roku głosowaniu towarzyszyć będzie loteria z nagrodami. 50 sztuk tabletów trafi do co tysięcznej osoby głosującej online, natomiast kolejne 50 sztuk zostanie rozlosowane wśród mieszkańców głosujących za pomocą karty do głosowania.
W ramach wszystkich pięciu edycji budżetu obywatelskiego do realizacji wybrano 482 zadań o charakterze dzielnicowym i ogólnomiejskim, z których wykonano do tej pory 350.