Byli i obecni żołnierze zatrzymani przez CBA wspólnie z Żandarmerią Wojskową. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w związku z organizowaniem przetargów w wojsku.Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, chodzi o przetargi na umundurowanie czy namioty.

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Wszystko wskazuje na nieprawidłowości w związku z organizowaniem przetargów na zakup sprzętu i usług na potrzeby armii, które mogłyby narazić Skarb Państwa na duże straty.

Materiał dowodowy w sprawie został zebrany przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Według ustaleń, w latach 2018-2019, w ramach prowadzonych przetargów, pomiędzy żołnierzami odpowiedzialnymi za ich przeprowadzenie, a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, dochodziło do zmów przetargowych oraz przestępstw korupcyjnych.

Przetargi na umundurowanie i namioty

Jak się nieoficjalnie dowiedział dziennikarz RMF FM, chodzi o przetargi na umundurowanie i wyposażenie żołnierzy, a także na wojskowe namioty.

W związku z tymi postępowaniami zatrzymani biznesmeni mieli wręczać oficerom pracującym w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy łapówki - to były pieniądze w kwocie 200 tysięcy złotych, a także wycieczki do Zanzibaru, czy telefon komórkowy.

Zarzuty dotyczą nie tylko łapówek, ale także wchodzenia w zmowy przetargowe oraz udzielania informacji z postępowań przetargowych.

Zatrzymano 5 osób

W związku z tym postępowaniem agenci CBA wspólnie z Żandarmerią Wojskową zatrzymali pięć osób, w tym dwóch czynnych i jednego byłego oficera Wojska Polskiego oraz dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wszyscy usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku.

Zatrzymani to: były szef Szefostwa Służb Mundurowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy płk. rezerwy Krzysztof B., Zastępca Szefa Służb Mundurowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy płk. Paweł M., Szef Wydziału Materiałowego 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim mjr. Arkadiusz R. oraz dwóch przedsiębiorców - Mirosław S. i Tomasz K.

  To nowe postępowanie prowadzone jest przez funkcjonariuszy CBA.