Drogowcy na czas długiego weekendu zamykają ważne skrzyżowanie krajowych dróg nr 16 i 51 w Olsztynie. Zobacz jak objechać utrudnienia.

Od środowego wieczora do poniedziałku zamknięte będzie skrzyżowanie ulic Armii Krajowej, Warszawskiej i Obrońców Tobruku w Olsztynie. O objazdach w kierunku m.in. Olsztynka i Ostródy informować kierowców będą specjalnie ustawione znaki. Ponadto Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie uruchomił linie zastępcze komunikacji publicznej, a część stałych tras autobusów skierował na objazdy.

Autobusy linii: 3, 9, 15 i 22 skończą kurs na przystanku "Armii Krajowej" przed remontowanym skrzyżowaniem. Pasażerowie, po przejściu na drugą stronę skrzyżowania, będą mogli kontynuować podróż w kierunku Starego Dworu i Słonecznego Stoku liniami zastępczymi Z-9 i Z-15. Ta sama zasada będzie obowiązywała w odwrotnym kierunku - z linii Z-9 i Z-15 można będzie przesiąść się (po przejściu skrzyżowania) w linie: 3, 9, 15, 22.

Obsługa komunikacyjna Kortowa i trasy objazdu stałych linii autobusowych:

- Z-9 SŁONECZNY STOK - Słoneczna - Dybowskiego - Warszawska - ARMII KRAJOWEJ

- Z-15 STARY DWÓR - Słoneczna - Dybowskiego - Warszawska - ARMII KRAJOWEJ

- Linie 3, 9, 15 i 22 skończą bieg na przystanku "Armii Krajowej" (od strony placu Roosevelta)

- Linie 7, 13 będą wykonywały kursy ulicą Jagiellończyka w obu kierunkach z pominięciem al. Warszawskiej

- Linia 28 od placu Roosevelta pojedzie ulicami: Niepodległości, Pstrowskiego, Sikorskiego, Obrońców Tobruku, Iwaszkiewicza i dalej stałą trasą

- Linia 36 nie pojedzie na Kortowo, od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Tuwima objazd wytyczony został ulicami: Sikorskiego, Pstrowskiego, Niepodległości, od placu Roosevelta według stałej trasy

- Linia 100 od placu Roosevelta pojedzie ulicami: Niepodległości, Pstrowskiego, Sikorskiego, Tuwima, Warszawską (do przebudowywanego skrzyżowania) dalej na Nagórki i Jaroty; w trasie powrotnej ponownie autobus zajedzie na al. Warszawską w obszar zamkniętego skrzyżowania, potem do Dworca Głównego według stałej trasy

- Linia 101 nie będzie zajeżdżała na Słoneczny Stok, z al. Śliwy autobus od razu pojedzie na osiedle Dajtki (tu będzie kilkuminutowy postój wyrównujący skróconą trasę);

Zasady korzystania z biletów podczas obowiązywania objazdów:

- bilety jednorazowe i dziesięcioprzejazdowe skasowane na przejazd liniami: 3, 9, 15, 22 będą uprawniały do przejazdu liniami Z-9 i Z-15. I odwrotnie, pasażerowie, którzy skasują bilety w liniach Z-9 i Z-15 będą mogli kontynuować jazdę na tych biletach w liniach: 3, 9, 15, 22

- bilet liniowe (na linie: 3, 9, 15, 22) uprawniają do poruszania się autobusami linii Z-9 i Z-15

- bilet na linię 28 w czasie trwania objazdów upoważnia do korzystania z autobusów linii nr 3 i nr 22

- bilet na linię nr 36 w czasie trwania objazdów upoważnia do korzystania z autobusów linii nr 9, 15, Z-9, Z-15

- bilet na linię nr 13 w czasie trwania objazdów upoważnia do korzystania z autobusów linii nr 15 (na odcinku od ul. Krasickiego do skrzyżowania Warszawska, Armii Krajowej)

- bilety okresowe jednokrotnego kasowania, miesięczne i trzydziestodniowe uprawniają do korzystania z linii zastępczych Z-9 i Z-15;