Konstanty Radziwiłł, dotychczasowy wojewoda mazowiecki, a wcześniej minister zdrowia, zostanie nowym ambasadorem Polski na Litwie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wręczył mu nominację.

Pod koniec ubiegłego roku kandydaturę Radziwiłła na stanowiska ambasadora Polski na Litwie pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja spraw zagranicznych.

Radziwiłł jest doktorem nauk medycznych, lekarzem, od 2019 r. - wojewodą mazowieckim. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję ministra zdrowia w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Był senatorem w latach 2015-2019. Zna języki: angielski, rosyjski, włoski; uczy się języka litewskiego.

Podczas grudniowego posiedzenia komisji Radziwiłł podkreślał, że historia, dotychczasowe relacje polsko-litewskie, miejsce naszych krajów w organizacjach międzynarodowych, żywe stosunki w zakresie polityki, bezpieczeństwa, energetyki oraz obecność licznej społeczności polskiej na Litwie, a także wojna na Ukrainie w znacznej mierze określają program działania polskiej ambasady w Wilnie.

Do priorytetów swojej misji Radziwiłł zaliczył wówczas: wspieranie relacji dwustronnych w wymiarach politycznym, gospodarczym, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, a także wsparcie dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Zwrócił uwagę, że dalszych działań wymagają m.in. kwestie braku możliwości używania polskich znaków diakrytycznych do zapisu imion i nazwisk, czy zakazu używania dwujęzycznych tablic nazw topograficznych w rejonach licznie zamieszkałych przez Polaków.

Radziwiłł wskazywał, że wciąż istnieją duże problemy z odzyskiwaniem przez Polaków własności, znacjonalizowanej za czasów sowieckich, a także przeciągają się litewskie prace nad ustawą o mniejszościach narodowych.