Stołeczni radni uchwalili ustawę o całkowitym zakazie palenia na przystankach i placach zabaw. Przepis będzie obowiązywał od pierwszego września. Grzywna za złamanie zakazu to nawet 500 złotych.

Jednak nie tylko z tego powodu, warto pomyśleć o rzuceniu palenia:

Tak widzą palaczy, ci którzy za dymkiem nie przepadają. Zakaz palenia na przystankach obowiązuje już między innymi w Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu, Olsztynie i Krakowie.