Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia program "Komputer dla Homera". Dzięki niemu można dostać komputer z syntezatorem mowy przystosowany do obsługi osób niewidomych.

O komputer mogą starać się rodzice niewidomych dzieci – potrzebne jest tylko zaświadczenie o niepełnosprawności. Jeśli komputer chcą otrzymać dorośli, muszą być zatrudnieni lub zarejestrowani jako bezrobotni. Jest jeszcze jeden warunek – tzw. wkład własny. Trzeba wyłożyć od 2-5 % wartości sprzętu.

Taki komputer to wielka szansa. Korzysta z niego niewidoma Monika:

W pracownicy PROF-u twierdzą, że nie ma ograniczeń, co do liczby składanych wniosków. Trzeba jedynie pamiętać, aby złożyć je do 15 marca.