"Potrzebny jest całościowy plan reform systemu emerytalnego, którego celem byłaby stabilizacja finansów publicznych" - powiedział prezydent podczas debaty ws. rządowych propozycji zmian w OFE. Rząd na debacie reprezentują ministrowie: Jacek Rostowski oraz Michał Boni. Na zaproszenie Bronisława Komorowskiego odpowiedział również Leszek Balcerowicz.

W kontekście dyskusji jawi się cały szereg pytań, z których chciałbym sam przedstawić dwa, jako w moim przekonaniu ważne - powiedział prezydent. Jedno z pytań - mówił Komorowski - dotyczy tego, "jaki wpływ mają dokonywane zmiany na sytuację ubezpieczonych i przyszłych emerytów". To jest z punktu widzenia społeczeństwa rzecz najważniejsza - jak te zmiany wpłyną na kondycję, na możliwości, na poziom przyszłych emerytur w Polsce - dodał.

Czy możliwe jest dalsze finansowanie w dotychczasowej skali kosztów reformy, bez istotnego pogorszenia stabilności finansów publicznych oraz możliwości finansowania zadań rozwojowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystania środków z funduszy strukturalnych UE? - mówił pytał Komorowski. Jakie działania - poza podniesieniem wieku emerytalnego są niezbędne? Czy jesteśmy w stanie zmierzać konsekwentnie do upowszechnienia dobrowolnych ubezpieczeń? Czy to może mieć wymiar tylko ubezpieczeń indywidualnych, czy też zakładowych?" - kontynuował prezydent. W jego ocenie potrzebny jest także plan reform systemu emerytalnego, "całościowa koncepcja, której celem byłaby stabilizacja finansów publicznych".