Ciało doradcze Rady Europy w przyszły piątek zbierze się na ostatnim posiedzeniu plenarnym. Komisja Wenecka ma między innymi wydać dwie opinie na temat Polski.

Pierwsza opinia ma dotyczyć ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, nad którymi właśnie pracuje Sejm. Druga, już przyjętych zmian w przepisach o prokuraturze.

Komisja Wenecka zmianami w przepisach dotyczącymi sądownictwa zainteresowała się we wrześniu, po wecie prezydenta Andrzeja Dudy i zapowiedzi przygotowania przez niego własnej wersji ustaw. 

Przedstawiciele Komisji od wyborów w 2015 roku już kilka razy odwiedzali Polskę i wydali niekorzystną dla polskiego rządu opinię dotyczącą zmian w Trybunale Konstytucyjnym. 

W piśmie wzywali między innymi do opublikowania wyroku Trybunału z marca 2016, w którym ówczesny skład sądu konstytucyjnego obalał nowelizację ustawy o TK.

(ph)