Komisja Wenecka na sesji plenarnej przyjmie opinię na temat nowelizacji ustawy o policji, która weszła w życie w lutym w Polsce. Najpierw projekt opinii zostanie przedstawiony, a potem głos zabierze polska delegacja i odbędzie się ogólna dyskusja na forum Komisji. Ponadto Komisja, organ doradczy Rady Europy, zapozna się z rozwojem wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego trzy miesiące po wydaniu opinii na temat ustawy uchwalonej w grudniu 2015 r. KW w opinii tej zaapelowała o rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału i publikację jego wyroku z marca. W czwartek polska delegacja, która przybyła na obrady Komisji Weneckiej, spotkała się z przedstawicielami tego gremium; na czele polskiej delegacji stoi podsekretarz stanu w MSZ Aleksander Stępkowski.

Komisja Wenecka na sesji plenarnej przyjmie opinię na temat nowelizacji ustawy o policji, która weszła w życie w lutym w Polsce. Najpierw projekt opinii zostanie przedstawiony, a potem głos zabierze polska delegacja i odbędzie się ogólna dyskusja na forum Komisji. Ponadto Komisja, organ doradczy Rady Europy, zapozna się z rozwojem wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego trzy miesiące po wydaniu opinii na temat ustawy uchwalonej w grudniu 2015 r. KW w opinii tej zaapelowała o rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału i publikację jego wyroku z marca. W czwartek polska delegacja, która przybyła na obrady Komisji Weneckiej, spotkała się z przedstawicielami tego gremium; na czele polskiej delegacji stoi podsekretarz stanu w MSZ Aleksander Stępkowski.
zdj. ilustracyjne /foto. policja.gov.pl /

Projekt opinii Komisji Weneckiej o polskiej ustawie o policji jest bardziej powściągliwy niż wcześniejsza opinia innych ekspertów Komisji o noweli ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - ocenia wiceszef MSZ Aleksander Stępkowski.

Stępkowski będzie brał udział w piątkowych obradach Komisji, która ma przyjąć opinię na temat uchwalonej w styczniu ustawy zmieniającej zasady inwigilacji - co było następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. o ich częściowej niekonstytucyjności. W kwietniu delegacja Komisji Weneckiej - organu doradczego Rady Europy - odwiedziła w tej sprawie Polskę.

Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, w projekcie opinii Komisji - który liczy 33 strony i 133 punkty - jest zdanie o "ogólnej słabości systemu nadzoru nad służbami specjalnymi" oraz rekomendacja powołania w tym celu nowego, niezależnego organu. Polska przekazała Komisji swe stanowisko co do projektu opinii, w którym zaproponowała kilkanaście poprawek.

Stępkowski powiedział dziennikarzom, że projekt opinii zawiera ocenę ustawy i rekomendacje Komisji.

Komisja dostrzega, że ustawa implementuje wyrok TK; rekomendacje Komisji nie zawsze idą w tym samym kierunku, w którym idą rekomendacje TK - dodał. Podkreślił, że dlatego "nie wszystkie spośród rekomendacji będziemy skłonni uwzględnić".

Komisja Wenecka dostrzega kilka punktów ustawy, w których uznaje za stosowne upomnienie się o pewne zmiany, natomiast co do zasady nie przeprowadziła krytyki ustawy - oświadczył wiceszef MSZ. Można mówić o dalece bardziej powściągliwej postawie tego składu ekspertów Komisji niźli tego, który wypowiadał się na temat ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - powiedział Stępkowski.

W lutym delegacja Komisji Weneckiej była w Warszawie na zaproszenie MSZ, przygotowując opinię o nowelizacji ustawy o TK z grudnia 2015 r. autorstwa PiS. W marcowej opinii Komisja oceniła, że "osłabianie efektywności Trybunału podważy demokrację, prawa człowieka i rządy prawa" w Polsce. Komisja, której opinia nie jest wiążąca, zaapelowała m.in. do rządu o opublikowanie orzeczenia TK z 9 marca, w którym uznał on, że nowela jest niekonstytucyjna. Rząd nie uznaje wyroku, bo nie zapadł on według zasad grudniowej noweli. W piątek członkowie Komisji zostaną poinformowani o rozwoju wydarzeń ws. TK.

Z kolei w kwietniu eksperci Komisji przebywali w Polsce w sprawie noweli ustawy o policji i innych ustaw. Spotkali się z przedstawicielami rządu, parlamentu, sądów, RPO, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych. Po wizycie przygotowali 33-stronicowy projekt opinii.


(j.)