W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały autorstwa Koalicji Obywatelskiej w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania tzw. wyborów kopertowych. Skierowany został do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej.

Sejm debatował nad projektem uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Pierwotnie głosowanie miało się odbyć tą drogą z powodu pandemii Covid-19, ostatecznie głosowanie w wyborach prezydenckich odbyło się tradycyjnie.

Głos podczas wtorkowej debaty w Sejmie zabierali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Projekt został skierowany do dalszego procedowania w Komisji Ustawodawczej.