57-metrowa wieża wyciągowa Szybu Krystyna ma ponad 90 lat. To jedna z najbardziej charakterystycznych budowli w Bytomiu. Niestety od wielu lat niszczeje. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się licytacja komornicza obiektu.

Szyb Krystyna był częścią nieistniejącej już kopalni Szombierki. Jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. 

Od kilkunastu lat znajduje się w prywatnych rękach - w 2008 roku właścicielem szybu została firma Armada Development. Obiekt miał być zrewitalizowany i miał pełnić funkcje edukacyjno-rozrywkowe. Z tych planów jednak nic nie wyszło. 

Zabytek niszczeje. Widać to gołym okiem, a potwierdziła to ubiegłoroczna kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o którą wnioskował prezydent Bytomia.

18 lutego odbędzie się licytacja komornicza Szybu Krystyna wraz z działką, na której się mieści. Urząd Miasta nie informuje, czy przystąpi do licytacji.