Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Jacek Czaputowicz złożył w czwartek na ręce premiera rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. To kolejna dymisja w rządzie w ostatnich dniach.

Jacek Czaputowicz był szefem MSZ-u od 9 stycznia 2018. "Minister wcześniej stwierdził, że po wyborach prezydenckich jest dobry moment na zmianę na czele polskiej dyplomacji oraz wyraził przekonanie, że jego następca będzie kontynuował dotychczasową linię i sprzyjał dalszemu umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej" - dodało MSZ

To kolejna rezygnacja w rządzie w ostatnich dniach. Serię dymisji rozpoczął wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Rezygnację złożyła też wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Dzień później z funkcji zrezygnował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W ostatnich tygodniach szef MSZ kierował polską dyplomacją m.in. w związku z kryzysem na Białorusi. Po apelu Czaputowicza została zwołana rada ds. zagranicznych państw UE, która dała zielone światło w sprawie sankcji wobec osób, które dopuściły się fałszerstw wyborczych na Białorusi.

W swojej działalności dyplomatycznej jako szef resortu Czaputowicz w minionych miesiącach koncentrował się na polityce regionalnej, współpracy państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza. Wraz z szefami MSZ Litwy, Łotwy i Estonii wspierał rozpoczęcie rozmów akcesyjnych przez UE z krajami Bałkanów Zachodnich - Albanią i Macedonią Północną, do czego ostatecznie doszło w tym roku.

Jako szef MSZ prowadził działania dotyczące procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, a także w ramach agendy ONZ na rzecz przestrzegania wolności religijnej i jej prawnego zabezpieczania.

Czaputowicz jako eksperyment

Już w grudniu 2018 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że Czaputowicz na tym stanowisku to "eksperyment". Nie jest żadną tajemnicą informacja, że mieliśmy nadzieję na to, iż tym resortem pokieruje inna osoba. Niestety niemal w ostatniej chwili wycofała się z pełnienia tej misji. (...)

Z tego punktu widzenia kandydatura pana ministra Czaputowicza jest pewnym eksperymentem, ale wierzę, że udanym - powiedział w wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie".

Czaputowicz: Działacz opozycyjny, dyplomata

Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, doktorem nauk politycznych (Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). Był też absolwentem podyplomowych studiów na uczelniach zagranicznych (m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim).

W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej. Za swoją działalność został internowany 13 grudnia 1981 r. (zwolniony 25 listopada 1982) i uwięziony w 1986 r. (zwolniono go po 7 miesiącach na mocy amnestii). W latach 1988-1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

W 1990 r. rozpoczął pracę w MSZ - był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa (1990-1992). Od 1998 do 2006 r. był zastępcą Szefa Służby Cywilnej. W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Od 2008 do 2012 r. był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od stycznia do września 2017 r. kierował Akademią Dyplomatyczną MSZ. Od września 2017 r. był podsekretarzem stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ.