Zarządzająca torami spółka PKP PLK chce oszczędzić 12,5 mln zł rocznie dzięki wymianie oświetlenia. Przez ostatnie dziesięć lat kolejarze wymienili połowę swoich latarni. Jak szacują, emisja dwutlenku węgla jest dzięki temu mniejsza o 20 tys. ton w skali roku.

PLK zmniejszyła zużycie energii elektrycznej o 3 mln kilowatogodzin rocznie; to tyle, ile wykorzystuje około dwóch tysięcy gospodarstw domowych - poinformował rzecznik spółki Mirosław Siemieniec.

Kolejarze wymieniają stare lampy rtęciowe na nowoczesne sodowe wysokoprężne. Tłumaczą, że te nowe nie tylko są bardziej skuteczne, ale także dłużej działają. Efektem wymiany oświetlenia jest redukcja mocy zainstalowanej w oświetleniu zewnętrznym o ok. 5 600 kW oraz zmniejszenie zużycia energii o 23 mln kWh na rok - wyliczył rzecznik. Dodał, że zmiana oświetlenia przyczynia się też do redukcji emisji dwutlenku węgla o ponad 20 tysięcy ton w skali roku.

W latach 2004 - 2014, tylko ze środków Polskich Linii Kolejowych w ramach programu poprawy efektywności energetycznej, wymieniono ponad 51 tysięcy lamp.

PKP Polskie Linie Kolejowe zarządzają siecią 19 tys. km linii kolejowych. Spółka udostępnia tory przewoźnikom, opracowuje rozkłady jazdy pociągów i utrzymuje oraz modernizuje linie kolejowe. W gestii PKP PLK jest także prawie 16 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych, ponad 42 tys. rozjazdów i ok. 25,7 tys. mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynieryjnych. Z usług spółki korzysta blisko 80 przewoźników pasażerskich i towarowych. Nad płynnością ruchu na torach codziennie czuwa ok. 1700 osób, a zarządza nimi około stu dyspozytorów.

(mal)