Nawet 3 tys. osób może już w Polsce korzystać ze specjalnych telefonów szyfrujących rozmowy i przesyłanie danych. Sieć obsługuje i zabezpiecza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - twierdzi "Gazeta Wyborcza".

Sieć Łączności Rządowej to oficjalna nazwa systemu. ABW, który od 1 maja wydaje najważniejszym osobom w państwie telefony - a niektórym też laptopy. Pozwalają one na prowadzenie rozmów, których nie da się podsłuchiwać, i przesyłanie danych siecią, do której włamanie jest niemożliwe.

Szyfrujący telefon lub laptop może też dostać każdy, wobec kogo z wnioskiem wystąpi szef MSWiA, jeśli uzna, że sprzęt jest mu potrzebny "w działalności bieżącej i w sytuacjach kryzysowych". W sumie sieć przygotowana jest na przyjęcie 3 tys. użytkowników telefonów i 500 laptopów.