Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Trybunału Europejskiego w związku z podatkiem VAT na wyroby medyczne i farmaceutyczne. Według Brukseli, w naszym kraju zbyt często stosuje się najniższą, ośmioprocentową stawkę.

Komisja twierdzi, że ośmioprocentowy VAT powinien dotyczyć wyłącznie sprzętu umożliwiającego leczenie osób niepełnosprawnych. Tymczasem w Polsce tą stawką są objęte np. rękawiczki jednorazowe czy sprzęt do EKG.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED twierdzi, że dostosowanie do unijnych wymogów będzie ciosem dla szpitali, domów opieki społecznej i sanatoriów. Ok. 90 procent wyrobów objętych w Polsce niższą stawką nie spełnia wymagań zawartych w unijnej dyrektywie. Zmiany pociągałyby za sobą ogromne koszty.

W styczniu Komisja Europejska oficjalnie wezwała Polskę do zmiany swojego ustawodawstwa i dała jej na to dwa miesiące. Odpowiedź Warszawy nie zadowoliła Brukseli, dlatego sprawa skończyła się pozwem.