Maksymalnie 30 km/h będzie można jeździć po centrum Katowic. Strefa „Tempo 30” zacznie obowiązywać od 17 sierpnia. Jej wprowadzenie poprzedzi akcja informacyjna.

Władze Katowic chcą "uspokoić" ruch w mieście. Twierdzą, że strefa "Tempo 30" przełoży się na większe bezpieczeństwo na drogach. Ma być też mniej spalin, a pieszym i rowerzystom będzie łatwiej się poruszać po Katowicach. Już kilka tygodni temu wprowadzenie nowych zasad zapowiadał prezydent miasta Marcin Krupa. Pierwotne plany zostały nieco zmodyfikowane.

Aby zapewnić sprawny ruch tranzytowy przez miasto, ważne szlaki komunikacyjne relacji północ-południe (ulice Mikołowska, Korfantego od Moniuszki, Kościuszki - od ul. Poniatowskiego, Francuska, Dudy-Gracza i Sokolska) oraz wschód-zachód (ulica Warszawska - do ulicy Szkolnej) zostały wyłączone z zakresu planowanej strefy "Tempo 30". To znaczy, że na ulicach, które są granicami strefy, nie zmieni się dotychczasowa prędkość maksymalna. 

Urząd Miasta w Katowicach poinformował też, że ze strefy wyłączone zostały niektóre fragmenty ulic, które pierwotnie miały być nią objęte: Słowackiego, w rejonie wyjazdu z Galerii Katowickiej do skrzyżowania z ulicą 3 Maja oraz z ulicą Mikołowską, ze względu na istniejącą strefę ruchu rowerowego wzdłuż ul. 3 Maja oraz konieczność zapewnienia efektywnego/priorytetowego ruchu komunikacji autobusowej z dworca pod Galerią Katowicką,  

- skrzyżowania Kościuszki - Szeligiewicza - Poniatowskiego, by zapewnić priorytet dla ruchu tramwajowego w rejonie skrzyżowania,

- Warszawskiej, od ulicy Dudy Gracza do ulicy Szkolnej (strefa 30 będzie obowiązywać na ulicy Warszawskiej od ulicy Szkolnej w stronę rynku),

- Al. Korfantego, od ulicy Piastowskiej do Ronda (strefa 30 będzie obowiązywać na Al. Korfantego od ulicy Piastowskiej w stronę rynku),

- skrzyżowania Dworcowa - Kościuszki - św. Jana - Pocztowa - Młyńska, ze względu na istniejącą ścieżkę rowerową w biegu ulic: Pocztowa, Dworcowa, Jana, Kochanowskiego i konieczność zapewnienia efektywnego/priorytetowego ruchu tramwajowego oraz komunikacji autobusowej z dworca pod Galerią Katowicką.

Wprowadzenie strefy "Tempo 30" poprzedzi akcja informacyjna. Rozdawane będą ulotki, a 14.08 na ul. Kościuszki odbędzie się piknik dla mieszkańców. Tego dnia fragment ulicy będzie wyłączony z ruchu, a mieszkańcy będą sadzić w donicach rośliny, które ozdobią ulicę. 17.08 zamiast karać za niedostosowanie się do przepisów policja będzie kierowców pouczać. Patrole zamiast mandatów będą rozdawać ulotki i lizaki.

(j.)