Prezydent Andrzej Duda wręczył Order Orła Białego kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Kard. Stanisław Dziwisz był 76. biskupem krakowskim. Metropolitą mianował go 3 czerwca 2005 r. papież Benedykt XVI, a ingres do Katedry na Wawelu i objęcie urzędu przez abp Dziwisza nastąpiło 27 sierpnia 2005 r. Wcześniej przez niemal 27 lat jako ksiądz, a potem biskup, był osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, jego doradcą, przyjacielem, powiernikiem i opiekunem.

Dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej, (to) wielki honor, że mogę dziś odznaczyć tym najważniejszym i najstarszym polskim orderem, jego eminencję księdza kardynała Stanisława Dziwisza - powiedział prezydent. Jak przypomniał, Order Orła Białego jest nadawany za znamienite zasługi dla kraju.

Zdaniem prezydenta, całe dotychczasowe życie kard. Dziwisza było "znamienitą zasługą dla Rzeczypospolitej Polskiej". Jak ocenił, droga Dziwisza była drogą życia dla Boga, dla bliźnich, Kościoła, ale także dla Polski.

Z należytym wzruszeniem przyjmuję Order Orła Białego - najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział kard. Dziwisz po otrzymaniu Orderu. Starałem się zrozumieć, dlaczego dziś podjął pan prezydent decyzję o odznaczeniu mnie tą wysoką godnością. Dzień bowiem jest szczególny. Dzisiaj, po ponad jedenastu latach służby Kościołowi Krakowskiemu, przekazałem stery łodzi tej wyjątkowej wspólnoty wiary mojemu następcy - księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu - dodał kardynał.

Jak stwierdził, przyjmuje odznaczenie "jako wyraz uznania dla spraw, które dokonały się podczas minionych lat, również dla dobra Polski". Służąc Chrystusowi i Jego Ewangelii, zawsze miałem świadomość, że w ten sposób najlepiej służę człowiekowi, a także mojej ojczyźnie Polsce. Przecież nasz naród od ponad tysiąca lat, mniej lub bardziej wiernie, rzeźbi swoją tożsamość na fundamencie ewangelicznych wartości dobra i miłości, godności człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Ta sama świadomość towarzyszyła mi podczas wieloletniej pracy u boku Jana Pawła II w Watykanie - oświadczył hierarcha.

Przyznał także, że "służba w Krakowie jest zobowiązująca" i zawsze zdawał sobie sprawę, "jak wspaniałym klejnotem w koronie Rzeczypospolitej (...) jest podwawelski Gród z jego dziedzictwem nauki i kultury, wiary i świętości".


Podczas ponad 11 lat posługi kard. Dziwisz, odwiedził niemal wszystkie parafie archidiecezji krakowskiej i ustanowił 30 nowych. Wyświęcił 191 księży diecezjalnych i zakonnych. W 2006 r. w Krakowie otwarto pierwsze w Polsce "Okno życia".

Po ukończeniu 75 lat - w kwietniu 2014 - kard. Dziwisz zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, oddał się do dyspozycji papieża. Nadal pełnił posługę ze względu na przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Jego następcą jest abp Marek Jędraszewski.

8 grudnia 2016 r. papież Franciszek przyjął rezygnację kard. Stanisława Dziwisza z posługi metropolity krakowskiego.


Order Orła Białego jest najwyższym orderem Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawany jest za "znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej". Został ustanowiony w roku 1705 i odnowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 4 lutego 1921 r.

(mn)