Prymas senior kardynał Józef Glemp zmarł w środę wieczorem w szpitalu - poinformował Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz. Miał 83 lata. Chorował na nowotwór płuc.

Kardynał Glemp przez 23 lata (do 2004 roku) przewodził Konferencji Episkopatu Polski. Zastąpił kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego był skretarzem. Do 2009 roku pełnił urząd prymasa Polski. Stał na czele Kościoła w Polsce w czasie stanu wojennego, przemian ustrojowych w 1989 roku oraz integracji z Unią Europejską.

Prymas senior przyczynił się do organizacji pielgrzymek do naszego kraju papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Rozpoczął i prowadził dialog z Kościołem prawosławnym w Rosji, którego efektem był wspólny dokument wzywający do pojednania Polaków i Rosjan. Episkopat Polski pod przewodnictwem kard. Glempa prosił o wybaczenie wszelkiego zła jakie ze strony Polaków dotknęło Żydów w Jedwabnem i innych miejscach. Prymas senior zainicjował też proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki na szczeblu archidiecezji warszawskiej.

Chorował na nowotwór

W marcu ubiegłego roku kard. Glemp poinformował, że przeszedł operację płuca związaną z usunięciem zmian nowotworowych. Podkreślił, że stwierdzono u niego złośliwy narost na dolnym płacie prawego płuca. Miałem wątpliwości, czy godzi się podejmować operację w moim podeszłym wieku. Lekarze wątpliwości nie mieli - napisał wtedy w oświadczeniu. Nie mam nic do ukrycia, a nawet mniemam, że podanie szczegółów o kondycji fizycznej ułatwi skierowanie myśli do Dawcy życia i do Tej, którą nazywamy Uzdrowieniem chorych - dodał prymas senior.

Pomimo choroby w ostatnich miesiącach kard. Glemp uczestniczył w najważniejszych uroczystościach kościelnych, nie unikał także kontaktu z mediami. Brał udział w sierpniowej wizycie patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla I w Warszawie.

Ostatnie lata życia prymas senior spędził w swojej rezydencji w warszawskim Wilanowie. Zainicjował tam budowę Świątyni Opatrzności Bożej, w której znajduje się Panteon Wielkich Polaków. Prymas senior był honorowym obywatelem Warszawy.