Warmińsko-mazurska Straż Graniczna szuka kandydatów do pracy. Na nowych funkcjonariuszy czekają 32 miejsca. Wystarczy być sprawnym fizycznie i znać co najmniej jeden język obcy.

Sami pogranicznicy podkreślają, że praca w Straży Granicznej to służba, która daje satysfakcję i poczucie stabilizacji. Kandydaci, którzy chcieliby zostać nowymi funkcjonariuszami, powinni umieć współpracować w zespole, interesować się tematyką bezpieczeństwa i mieć pojęcie o sytuacji politycznej na świecie. Ponadto powinni znać co najmniej jeden język obcy i być sprawni fizycznie.

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe. Pierwszy etap rozpoczyna się od złożenia przez kandydata kompletnej dokumentacji, następnie przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, badania psychologiczne i psychofizjologiczne. Po pozytywnym zaliczeniu pierwszego etapu kandydat kierowany jest na drugi etap, który realizowany jest w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej - w Koszalinie lub Kętrzynie. Etap ten składa się z pisemnego testu z wiedzy ogólnej, testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego, testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Ponadto w ramach postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskuje poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oraz orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej, wydawane przez Rejonową Komisję Lekarską.

Zarobki? Za samo założenie munduru nowy funkcjonariusz otrzymuje 1800 złotych "na rękę", wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym. Po przydzieleniu do konkretnej jednostki płaca wzrasta o 400 złotych.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o osobiste zgłaszanie się w celu złożenia dokumentów w Wydziale Kadr i Szkolenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 78. Listę wymaganych dokumentów i inne przydatne informacje można znaleźć na stronach warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej.

(edbie)