Alma poinformowała w komunikacie, że jej wierzyciel Zbigniew Jurasz złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki. Straty firmy sięgnęły w ubiegłym roku prawie 150 mln złotych.

Wierzyciel wniósł o połączenie jego wniosku do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - czytamy w komunikacie. 

Spółka uspokaja, że "wniosek nie zagraża postępowaniu o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego". Albowiem zgodnie z art. 12 ust. 3 prawa restrukturyzacyjnego, sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego - głosi komunikat.

W środę informowaliśmy, że sieć supermarketów Alma zapowiada zwolnienia. Według komunikatu spółki pracę może stracić nawet ponad 1300 osób w sklepach i centrali firmy. To ponad jedna trzecia pracowników, bo w zeszłym roku firma zatrudniała prawie 3,5 tysiąca osób. 

Zgodnie z komunikatem zarządu dla inwestorów giełdowych spółka przystąpiła już do procedury zawiadomienia związkowców oraz urzędu pracy.

Już dwa lata temu firma zanotowała stratę w wysokości ponad 10 mln złotych. W zeszłym roku strata sięgnęła już niemal 150 mln złotych.

(mal)