2008 rok był pierwszym od 11 lat, w którym odnotowano dodatni przyrost rzeczywisty ludności. Ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec zeszłego roku ludność Polski liczyła ok. 38.135 tys. osób, tj. o prawie 20 tys. więcej niż przed rokiem.

W 2008 roku przyrost naturalny był dodatni i wyniósł ponad 35 tysięcy.

W latach 1997-2007 rejestrowano ubytek liczby ludności Polski, która zmniejszyła się wówczas o ponad 175 tys. osób. Bezpośrednią przyczyną był notowany w latach 1984-2003 spadek liczby urodzeń - napisał GUS w analizie demograficznej kraju.

Największy ubytek ludności odnotowano w 2006 r. kiedy to liczba ludności zmniejszyła się w ciągu roku o 32 tysiące.