Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie będzie miała nowego szefa. Po rezygnacji Witolda Krochmala ma nim zostać Jerzy Widzyk – jest to decyzja ministra skarbu państwa. Wciąż urzędujący minister transportu był do tej pory głównym negocjatorem ze strony polskiej, w sprawie odszkodowań.

Witold Krochmal uznał, że wykonał już zadania, które zostały przed nim postawione i doprowadził do rozpoczęcia między polsko-niemiecką fundacją rozmów merytorycznych mających na celu zniwelowanie szkód powstałych na skutek zastosowania złego przelicznika marek na złote. Powołany w połowie sierpnia na prezesa fundacji Krochmal wcześniej był wojewodą dolnośląskim. Obecnie chce poświęcić czas na zakończenie prac na stanowisku wojewody i przygotowanie spraw w Urzędzie Wojewódzkim do przekazania następcy. Jerzy Widzyk pełnił do tej pory funkcję głównego negocjatora ze strony polskiej w sprawie odszkodowań. Obecnie jest także reprezentantem polskiego rządu w Kuratorium niemieckiej fundacji odszkodowawczej Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość. Następna tura rozmów polskiej i niemieckiej fundacji dotycząca odszkodowań odbędzie się 22 i 23 października w Warszawie.

06:45