​Rzeźbiarz, twórca scenografii i instalacji, autor projektu pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie - Jerzy Kalina został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudy Orderem Orła Białego. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony mjr Zenon Wechmann, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski ojciec Gabriel Bartoszewski, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Rafał Brzoska i Omenaa Mensah.

Jerzy Kalina został odznaczony Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za konsekwentne występowanie w obronie prawdy i wolności twórczej w PRL poprzez wybitne i poruszające dokonania artystyczne, za działalność na rzecz suwerennej Rzeczypospolitej".

Jerzy Kalina - rzeźbiarz, scenograf

Kalina ukończył Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1971). Zapisał się w historii polskiej sztuki współczesnej jako rzeźbiarz, scenograf teatralny i filmowy, autor spektakli teatralnych oraz filmów animowanych i dokumentalnych, jeden z pierwszych polskich performerów.

Kalina jest autorem, m.in. projektu Pomnika Katyńskiego "Kalwarie Polskie" w Podkowie Leśnej, "Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku"; projektów polowych ołtarzy papieskich podczas pielgrzymek Jana Pawła II (1987, 1991 i 1999), oprawy plastycznej pogrzebu oraz grobowca księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie (1986), projektu ekspozycji i narracji plastycznej w Muzeum Katyńskim w Warszawie (2014).

Jako scenograf Jerzy Kalina współpracował z Teatrem Narodowym, Studio, Ateneum w Warszawie, ze Starym Teatrem i Teatrem Groteska w Krakowie, z Teatrem Śląskim w Katowicach, Teatrem Nowym w Zabrzu, Teatrem Polskim we Wrocławiu i Współczesnym w Szczecinie.

W 2005 i 2008 r. stworzył długometrażowe filmy animowane "Vivat academia, vivant proffesores 1904-2004" oraz "W labiryncie Studia Miniatur". W dokumentalnym studio "WIR" wyreżyserował film "Tama" (1991 r.), "Pole karne" (1994 r.), "Jan Peszek w roli głównej" (1998 r.) i "Jerzy Grzegorzewski. Skrywana obecność" (2003 r.).

Artysta jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Totus Tuus (2017) i Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2013). W 2007 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2008 r. - medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie filmu.

Mjr Zenon Wechmann z Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Andrzej Duda wręczył w sobotę w Pałacu Prezydenckim odznaczenia państwowe także innym osobom. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski i działalność na rzecz środowisk kombatanckich - został odznaczony harcerz i więzień polityczny stalinowskiej Polski mjr Zenon Wechmann.

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy duszpasterskiej, za szczególne zaangażowanie w procesach beatyfikacyjnych i kultywowanie pamięci o polskich błogosławionych, prezydent odznaczył ojca Gabriela Bartoszewskiego.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i działalności naukowo-badawczej, za popularyzowanie historii Kościoła w Polsce, został odznaczony ksiądz biskup Jan Kopiec.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski prezydent wręczył również historykowi Jerzemu Pietrzakowi - za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Aktor Wiesław Komasa został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej.

Również Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za rozsławianie kultu Świętego Andrzeja Boboli - Patrona Polski, został odznaczony ksiądz Józef Niżnik.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju harcerstwa, za pielęgnowanie pamięci historycznej oraz osiągnięcia w pracy naukowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, prezydent odznaczył historyka Grzegorza Nowika.

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah wyróżnieni

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni przedsiębiorca Rafał Brzoska, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, za działalność społeczną i charytatywną, oraz ziennikarka i filantropka Amma Omenaa Mensah, za wybitne zasługi w działalności filantropijnej i charytatywnej.

Również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności publicznej i społecznej, za wkład w umacnianie obronności i bezpieczeństwa państwa, został odznaczony inżynier, urzędnik państwowy Marek Chodkiewicz.

Za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni aktorzy Jarosław Gajewski i Halina Łabonarska.

Za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania ampfutbolu, za osiągnięcia sportowe, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, został odznaczony ampfutbolista Marcin Oleksy.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości, za działalność filantropijną i społeczną, otrzymał przedsiębiorca Krzysztof Pawiński, natomiast za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej historii, kultury i tradycji, za działalność na rzecz rozwoju muzealnictwa w Polsce, historyk sztuki Andrzej Szczerski.

Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej zostali odznaczeni obywatele Stanów Zjednoczonych: politolog Joshua Muravchik, w uznaniu wybitnych zasług we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz wstąpienia Polski do NATO oraz ekonomista Lawrence W. Reed, w uznaniu wybitnych zasług we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce.

Prezydent o zacnych rodakach i przyjaciołach Polski

105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości gromadzi nas wszystkich rano tutaj, w tym jakże ważnym, również z punktu widzenia tamtych wydarzeń, miejscu w Belwederze. Tak mocno historycznie związanym z walką o niepodległą Rzeczpospolitą, a potem także i z jej obroną - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Wskazał, że "to tutaj de facto rozpoczynało się powstanie listopadowe, to tutaj urzędował Naczelnik Państwa, późniejszy marszałek Józef Piłsudski, to tutaj rysowano plany i zakwitała myśl dowódcza w trakcie obrony Rzeczypospolitej, a w szczególności Warszawy, w tamtym momencie w 1920 r. przed nawałą bolszewicką".

Ocenił, że "to miejsce wyjątkowo ważne dla Polski, dla odzyskania przez nią niepodległości i dla utrzymania przez nią niepodległości".

Dziękuję, że przybyliście państwo dzisiaj tutaj na tę uroczystość po to, żeby odznaczyć tę grupę naszych zacnych rodaków - przyjaciół Polski. Grupę tak bardzo symboliczną z punktu widzenia tego, co dzisiaj znaczy niepodległa Rzeczpospolita - podkreślił prezydent.

Poczynając od tych, którzy walczyli o nią z bronią w ręku, poprzez tych, którzy budują ją i umacniają piórem, dłutem, swoją działalnością artystyczną, swoją działalnością naukową, umacniając ducha i budując to, co ważne dla tej również i duchowej strony naszego narodu, który przecież stanowi tą najważniejszą oś ojczyzny, poprzez tych którzy gromadzą nas społecznie, budując i umacniając polskie harcerstwo, poprzez tych, którzy rozsławiają RP poza jej granicami - mówił prezydent.