Obowiązek tworzenia tzw. korytarza życia i jazdy "na suwak" wprowadza nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe przepisy mają wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia.

Dzięki nowym przepisom służby ratownicze mają mieć zapewniony szybszy przejazd. Jazda "na suwak" ma natomiast zmniejszyć korki. 

Jak prawidłowo utworzyć korytarz życia?

Zgodnie z ustawą, w razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni. Gdy pasów w jednym kierunku jest więcej, kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo.

Z kolei na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Co oznacza "jazda na suwak"?

W nowelizacji Prawa o ruchu drogowym znalazł się też zapis o naprzemiennym wpuszczaniu kierowców z pasa, który się kończy. W przypadku gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem w tym samym kierunku jazdy, z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni. Zmiana pasa ruchu powinna odbywać się pojedynczy i naprzemienny.

***
Od jutra, 7 listopada, inaczej będą wyglądały kontrole drogowe. Kierowcy mają nowe obowiązki, a policjanci nowe uprawnienia. Co się zmieni? Przeczytaj TUTAJ.