Janusz Palikot dąży do realizacji zapowiedzi złożonych w Kontrwywiadzie RMF FM. Przygotował projekt przepisów, które miałyby zobowiązać prezydenta i premiera do ujawniania informacji o stanie swojego zdrowia. Nie jest to jednak specjalna ustawa. Kontrowersyjny poseł Platformy Obywatelskiej poszedł w kwestii raportu odrobinę na skróty.

Palikot chce jedynie dopisać do ustawy o dostępie do informacji publicznej zapis, że stan zdrowia prezydenta i premiera jest jawny, a raport na ten temat powinien być publikowany po objęciu przez nich funkcji i na początku każdego roku kalendarzowego. Na razie w projekcie mowa jest jedynie o pracowniczym zestawie badań okresowych, ale Janusz Palikot już modyfikuje własny pomysł:

Projekt nie był jak dotąd konsultowany w klubie PO. Koledzy Palikota są więc nim zdziwieni - przynajmniej oficjalnie.