Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, co zrobić, aby uniknąć zagrożenia i jak się zachować, gdy do niego dojdzie - to tematyka przygotowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństw publikacji "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny". "Otaczająca nas rzeczywistość nieraz pokazała, że warto mieć wiedzę i być przygotowanym do różnych sytuacji" – powiedział Damian Duda, szef Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

RCB od kilku lat prowadzi edukację w zakresie bezpieczeństwa, przygotowując poradniki na temat bezpiecznych zachowań oraz infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych i są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. Kolejnym takim przedsięwzięciem jest przygotowanie publikacji "Bądź gotowy - poradnik na czas kryzysu i wojny".

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej. Co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie, druga - wskazówki działania w czasie kryzysu.

W materiale znajdziemy informacje m.in. o tym:

  • jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji;
  • jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy będąc zakładnikiem;
  • jak udzielić pierwszej pomocy;
  •  jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice;
  • jak się zachować podczas alarmu i co oznaczają poszczególne sygnały alarmowe.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśliło, że umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa.

Materiał jest dostępny na stronie internetowej RCB i profilach w mediach społecznościowych.