​Ponad 14 milionów zł zarobiła Iwona Morawiecka na sprzedaży działek we Wrocławiu, które razem z mężem Mateuszem Morawieckim kupili 19 lat temu za 700 tys. zł - pisze portal TVN24.pl.

Dwa lata temu "Gazeta Wyborcza" podała, że Morawieccy w 2002 roku kupili dwie działki od Kościoła za 700 tys. zł. W 2013 roku Mateusz Morawiecki przestał być ich oficjalnym właścicielem, gdyż dokonał podziału majątku z żoną.

Premier w rozmowie z portalem wPolityce.pl tłumaczył, że jego żona "prowadzi działalność gospodarczą, wynajmuje nieruchomości, inwestuje. Będąc prezesem banku (Morawiecki był wtedy prezesem BZW BK - przyp. red.) i potem, tym bardziej, na polu działalności publicznej, politycznej, nie chciałem mieć związku z aktywnym inwestowaniem, z działalnością gospodarczą".

Portal TVN24.pl dotarł do aktu notarialnego, z którego wynika, że w sierpniu 2021 roku Iwona Morawiecka sprzedała działki za 14,9 mln zł. Nowym właścicielem nieruchomości została spółka Paskart Sobuś, należąca do Jerzego Paskarta i Marcina Sobusia. Została zarejestrowana w październiku 2020 roku, czyli 10 miesięcy przed transakcją.

TVN24 przypomina, że w 2019 roku, w reakcji na publikację "Gazety Wyborczej", Iwona Morawiecka wydała oświadczenie, w którym zapewniła, że jeśli gmina Wrocław będzie chciała budować drogi przechodzące przez działkę, to je sprzeda miastu, a całą kwotę przekaże na cele charytatywne.

Majątek premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony Iwony można szacować na około 40 mln zł - informowała Wirtualna Polska. Morawieccy mają wspólnie kilkanaście nieruchomości. Dziewięć z nich należy jednak wyłącznie do Iwony Morawieckiej.

Morawiecka: Na przestrzeni blisko dwudziestu lat cena nieruchomości w Polsce uległa zmianie

Iwona Morawiecka w przesłanym PAP oświadczeniu wskazała, że zakup ziemi na wrocławskim Oporowie odbył się w 2002 roku, po cenach rynkowych, bez preferencji cenowych i w pełni w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zasadami obrotu nieruchomościami. Rynkowy poziom ceny został potwierdzony dwoma operatami szacunkowymi wykonanymi przez dwóch różnych biegłych z zakresu obrotu nieruchomościami - zapewniła.

Dodała, że w 2012 roku wykupiony został właściciel 25 proc. w/w ziemi. Bez tego wykupu samodzielne dysponowanie nieruchomością było niemożliwe. W związku z powyższym łączna cena zakupu (rok 2002 oraz 2012) oraz koszty (PCC, notarialne, inne) wyniosła około 2,6 mln złotych - wskazała.

Zgodnie ze składanymi przeze mnie wcześniej deklaracjami, w podpisanej przeze mnie umowie sprzedaży, kupujący zostali zobowiązani do nieodpłatnego przekazania miastu Wrocław części działki potrzebnej do przeprowadzenia inwestycji publicznej polegającej na budowie dróg i chodników na tym terenie, co potwierdza następujący zapis w akcie notarialnym: "Sprzedająca zobowiązuje Stronę Kupującą, aby w chwili uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przekazała, na żądanie i na warunkach określonych przez Urząd Miejski we Wrocławiu (w tym nieodpłatnie) części nabywanych Nieruchomości, które zgodnie z zapisami nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone będą pod budowę pasa jezdni oraz chodnika. Kupujący zobowiązują się wykonać powyższy zapis" - poinformowała Morawiecka.

W oświadczeniu podała, że cena sprzedaży wyniosła 14,9 mln złotych. Ostatnia wycena wykonana około 2 lata temu, także przez biegłego, określała wartość nieruchomości na około 14 mln złotych - zaznaczyła.

Na przestrzeni blisko dwudziestu lat cena nieruchomości w Polsce uległa zmianie. Zarówno w momencie zakupu jak i obecnie podczas sprzedaży, ceny transakcji odpowiadają wartościom rynkowym - podkreśliła żona premiera.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz rzetelność w podawaniu szczegółów przeprowadzonej przeze mnie sprzedaży oraz o nienaruszenie moich dóbr osobistych - napisała Morawiecka.