Instytut Pamięci Narodowej zaczął odsyłać oświadczenia lustracyjne do tych grup zawodowych, które Trybunał Konstytucyjny wyłączył spod lustracji. Chodzi między innymi o dziennikarzy, naukowców, dyrektorów szkół niepublicznych i szefów banków.

Według Trybunału Konstytucyjnego, IPN nie ma zaś obowiązku zwrotu oświadczeń osobom, które nadal podlegają lustracji.

11 maja Trybunał uchylił 39 na 77 ocenianych zapisów nowej ustawy lustracyjnej. Zakwestionował m.in. wzór oświadczenia

lustracyjnego, lustrację m.in. ogółu dziennikarzy i naukowców,

publikowanie przez IPN katalogów osób, które tajne służby PRL

traktowały jako współpracowników. Dziewięciu sędziów z 11-

osobowego składu TK zgłosiło zdania odrębne.