Akt oskarżenia wobec 32 osób w sprawie handlu narkotykami w Zakładzie Karnym w Płocku skierowała do sądu Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Wśród oskarżonych są byli funkcjonariusze Służby Więziennej.

Śledztwo, które wszczęto w 2013 r. w wyniku działań CBŚ, dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej i wprowadzania do obrotu na terenie płockiego zakładu karnego środków odurzających i substancji psychotropowych. Informowano wówczas, że sprawa dotyczy handlu znaczną ilością, ok. 5 do 6 kg, różnego rodzaju środków.

Akt oskarżenia dotyczy w sumie 32 osób, w tym trzech byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej, 27 osadzonych oraz dwóch osób spoza płockiego zakładu karnego.

Akt oskarżenia zawiera łącznie 71 zarzutów wobec wszystkich oskarżonych. Większość dotyczy rozprowadzania narkotyków, w tym amfetaminy i marihuany. Są też zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, wręczania oraz przyjmowania korzyści majątkowych, jak również wymuszenia rozbójniczego - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Renata Mazur. Narkotyki miały być sprzedane na terenie płockiego zakładu karnego w latach 2010-13.

W ramach prowadzonego w tej sprawie śledztwa w listopadzie 2013 r. funkcjonariusze CBŚ zatrzymali m.in. dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej i jednego emerytowanego strażnika. Przedstawiono im wówczas zarzuty obrotu narkotykami i zarzuty korupcyjne. Jednocześnie sąd zdecydował o zawieszeniu w czynnościach służbowych obu pracujących jeszcze wtedy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

(mpw)