Będzie kolejny pozew w sprawie przejęcia Idea Banku. Jak dowiedział się reporter RMF FM grupa właścicieli obligacji GetBack chce złożyć pozew cywilny przeciwko Pekao S.A.

Moim klientom została wyrządzona szkoda. Mamy wszelkie podstawy, żeby twierdzić, że bank świadomie na niej skorzystał - mówi prawnik Dariusz Wółkiewicz.

W ubiegłym tygodniu ponad trzystu klientów GetBacku złożyło skargi do sądu wojewódzkiego domagając się unieważnienia przymusowej restrukturyzacji IdeaBanku przeprowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na początku roku.

Łączna wartość wierzytelności grupy klientów GetBack przekracza cztery miliony złotych. 

Ewentualna wygrana w sądzie umożliwi kolejne pozwy

Na razie chcemy, żeby sąd potwierdził, że bank świadomie skorzystał na szkodzie moich klientów - zaznacza Dariusz Wółkiewicz. Nawet jeżeli jej nie wyrządził. Bo skorzystał. Przejął aktywa - tłumaczy prawnik.

Jak zaznacza, chodzi o formułę w prawie cywilnym - mówiącą - że za szkodę odpowiada nie tylko ten kto ją wyrządził, ale też ten kto na niej świadomie skorzystał.

Ewentualna wygrana w sądzie umożliwi kolejne pozwy. Skorzystamy z zasady polskiej procedury cywilnej, że można miarkować roszczenie. Jak ktoś ma roszczenie na 4 miliony złotych to może iść po 4 miliony, ale może iść też po 10 tysięcy złotych. Chodzi o to, żeby uzyskać wyrok co do tej kwoty i on w kolejnym procesie będzie wiążący dla sądu - mówi Dariusz Wółkiewicz.

Pekao S.A. w postępowaniu prowadzonym przez BFG, przejęło Idea Bank bez roszczeń dotyczących GetBack i Trigona. Grupa klientów, która złożyła pozwy na początku stycznia, domaga się unieważnienia tych decyzji i zapowiada, że w razie ich utrzymania będzie dochodzić odszkodowań.

Idea Bank przejęty przez Pekao S.A. Co to oznacza dla klientów Idea Banku?

Z dniem 3 stycznia 2021 roku klienci Idea Banku staną się automatycznie klientami Pekao S.A.

Władze banku zapewniają, że pieniądze klientów są bezpieczne. Nikt na tym nie straci.

Wszystkie depozyty zostaną w całości przeniesione do Pekao S.A., podobnie jak kredyty. Nie zostanie również zawieszona obsługa klientów.

W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych. Wszystko stanie się automatycznie.

Nie zmienią się numery kont. Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny.

  • w procesie przymusowej restrukturyzacji 3 stycznia 2021 r. Idea Bank S.A. zostanie przejęty przez jeden z największych banków w Polsce, Bank Pekao S.A.,     
  • wszystkie depozyty (środki klientów na rachunkach bankowych) zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty,         
  • klienci Idea Bank S.A. nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować żadnych działań,         
  • działalność instytucji nie zostaje zawieszona, wszystkie produkty pozostają aktywne,         
  • nie zmienią się numery rachunków bankowych klientów,         
  • dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny (hasła i loginy pozostają bez zmian) - za wyjątkiem wcześniej zaplanowanej przez Idea Bank przerwy technicznej w dniu 31.12.2020 od godziny 20:00 do godziny 04:00 dnia 01.01.2021 r., o czym Idea Bank informował swoich klientów w ostatnich dniach,       
  • klienci mogą korzystać z kart (płatności i wypłaty z bankomatów) zgodnie z dotychczasowymi zasadami, przy czym w związku ze wspomnianą wyżej przerwą techniczną transakcje kartami płatniczymi będą realizowane do wysokości dostępnych środków na koncie z godziny 18:00 dnia 31.12.2020.
  • oddziały Idea Banku będą dostępne dla klientów pod szyldem Banku Pekao S.A. W dniu 4 stycznia 2021 r. oddziały banku będą otwarte od godziny 13:00 (przed udaniem się do placówki, prosimy o sprawdzenie godzin otwarcia),
  • transakcje i operacje realizowane są na bieżąco; usługa Express Elixir może być czasowo niedostępna.


 


Opracowanie: