Przy pomocy georadaru sprawdzony ma być park przy ulicy Puckiej w Szczecinie. W miniony weekend zapadła się część trawnika, odsłaniając podziemną kryptę, a w niej dwie trumny. Dziś i teren, i znalezisko zostały obejrzane przez specjalistów.

Ponadstuletni grobowiec z dwiema dobrze zachowanymi trumnami odkryto na terenie skweru w szczecińskim Dąbiu. Według relacji świadków, stało się to przypadkiem, gdy jednemu z bawiących się na skwerze dzieci noga zapadła się w ziemię. Przez powstały otwór widoczne były murowane ściany komory grobowej o wymiarach ok. 2 na 2 m i wysokości ok. 1,5 m, a także dwie dobrze zachowane - najprawdopodobniej cynowe - trumny ze zdobieniami.

Na terenie obecnego skweru im. ks. Kazimierza Świetlińskiego przed II wojną światową funkcjonował od ok. 1816 r. cmentarz Dąbia (Altdamm).

Krypta, której sklepienie zawaliło się, zostanie zabezpieczona i z powrotem zasypana. Wojewódzki Konserwator Zabytków ocenił, że ani krypta, ani znajdujące się w niej trumny, choć bardzo dobrze zachowane, nie są specjalnie cenne, nie ma więc potrzeby ich wydobywania, ani sprawdzania co kryją. Pochodzą z początku XX wieku, gdy w miejscu obecnego parku istniał cmentarz.

Ponieważ tego rodzaju podziemnych krypt może być przy ulicy Puckiej więcej, na miejsce ma być ściągnięty georadar. Wskaże on miejsca pochówków, które wymagają zabezpieczenia. Na razie ze względu bezpieczeństwa, w parku można chodzić jedynie po alejkach.

Cmentarz między obecną ul. Pucką a Goleniowską założono po tym, jak gubernator francuski na Pomorze zarządził likwidację cmentarzy przy świątyniach. W 1876 r. teren cmentarza poszerzono. Posiadał osobne kwatery dla zmarłych wyznania ewangelickiego, katolickiego i mojżeszowego, pochowano tam także jeńców francuskich z wojny 1870-1871.

Po wojnie teren cmentarza zamieniono w park. Nazwę "skwer im. ks. Kazimierza Świetlińskiego" nadano mu w 2010 r. Nadal można tam zobaczyć podstawy pod płyty nagrobne i fundamenty grobowców. Kilka znalezionych tam płyt nagrobnych z czytelnymi inskrypcjami zostało umieszczonych w lapidarium szczecińskiego Cmentarza Centralnego.

W Szczecinie nadal można odnaleźć pozostałości kilkudziesięciu przedwojennych nekropolii. Większość terenów po dawnych cmentarzach to obecnie miejskie zieleńce.

Opracowanie: