W przyszłym tygodniu, w nocy z czwartku na piątek znikają kontrole na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Reporter RMF FM Paweł Żuchowski sprawdzał, co zmieni się na granicy polsko-niemieckiej, czy za tydzień straż graniczna rzeczywiście zniknie z dotychczasowych posterunków.

Funkcjonariusze nie stracą pracy. Jacek Ogrodowicz, rzecznik Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej podkreśla, że zmieni się jedynie sposób pełnienia funkcji, ponieważ zamiast na przejściach granicznych strażników spotkamy na drodze:

Będziemy nadal kontrolowali pojazdy, dokumenty, walczyli z przemytem broni, narkotyków, będziemy kontrolowali, czy nie są wywożone zabytki - powiedział Ogrodowicz.

Na polskich granicach trwają ostatnie przygotowania. W nocy z 20 na 21 grudnia podniesione zostaną szlabany na przejściach z Litwą, Czechami, Słowacją i Niemcami, a równocześnie zwiększą się kontrole na odcinkach z Ukrainą, Białorusią i Rosją, bo tu przebiegać będzie zewnętrzna granica "Schengenlandii".