Związkowcy chcą złożyć pozew przeciwko Kompanii Węglowej. Chodzi o decyzję zarządu spółki w sprawie deputatu węglowego. Od stycznia nie będzie on wypłacany m.in. emerytom i rencistom.

Decyzja o tym, czy związki pójdą do sądu, zapadnie prawdopodobnie do końca tygodnia. Związkowcy już przekazali tę sprawę prawnikom. Mówią, że decyzja zarządu Kompanii Węglowej to draństwo i przypominają, że kilka miesięcy temu spółka obcięła już byłym pracownikom deputat o tonę. Związkowcy chcą, by Skarb Państwa przejął finansowanie tego świadczenia. Dopóki jednak tak się nie stanie, Kompania Węglowa - ich zdaniem - nie powinna zabierać emerytom tego, co im się należy.

Wczoraj zarząd Kompanii Węglowej (KW) podjął uchwałę o likwidacji uprawnień m.in. emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla od 1 stycznia 2015 roku.

To była trudna, ale i niezbędna decyzja. Alternatywą była utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku o upadłość. Zarząd temu zapobiegł. Uzyskaliśmy stabilizację finansową firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy dla 47 tys. ludzi. Nie mieliśmy więc żadnych wątpliwości podejmując tę uchwałę - uzasadniał prezes KW Mirosław Taras.   

Jak przekonywał, działania zarządu spółki "nie mają charakteru restrykcyjnego wobec byłych pracowników". Szanujemy prawa nabyte emerytów i rencistów do bezpłatnego deputatu węglowego. Kompania nie może jednak ponosić dalej kosztów tego świadczenia. To jest obowiązek państwa, które te prawa przyznało i gwarantuje. Tak jak w przypadku kolejarzy ich uprawnienia do deputatu węglowego realizowane są przez państwo, tak powinno być też z górnikami - tłumaczył Taras.

KW podkreśla, że "wraz z pozostałymi spółkami wydobywczymi wystąpiła do rządu RP z wnioskiem o przejęcie przez Skarb Państwa finansowania tego świadczenia dla uprawnionych osób".

Spółka podała, że wypowiedziane zostały porozumienia zawarte z organizacjami związków zawodowych z 20 grudnia 2004 r. i z 6 lutego 2014 r. Wypowiedzenia dokonano z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, który upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. - dodano.  

Uchwała nie ma zastosowania do osób, których uprawnienie do bezpłatnego węgla jest realizowane na podstawie przepisów ustawy z września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 ze środków budżetu państwa. 

(mpw)