Koniec z darmowym węglem m.in. dla emerytów i rencistów. Kompania Węglowa nie będzie wypłacać deputatu węglowego od 1 stycznia 2015 roku. Taką uchwałę podjął zarząd spółki.

Kompania Węglowa poinformowała, że zaprzestanie wypłat deputatu węglowego jest konieczne ze względu na trudną sytuację ekonomiczną spółki. "Alternatywą była utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku o upadłość. Zarząd temu zapobiegł. Uzyskaliśmy stabilizację finansową firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy dla 47 tysięcy ludzi" - napisał w komunikacie prezes Kompanii Węglowej Mirosław Taras.

Dodał, że działania zarządu nie mają charakteru restrykcyjnego wobec pracowników. "Szanujemy prawa nabyte emerytów i rencistów do bezpłatnego deputatu węglowego. Kompania nie może jednak dalej ponosić kosztów tego świadczenia . To jest obowiązek państwa, które te prawa przyznało i gwarantuje" - napisał Taras. Kompania Węglowa wraz z innymi spółkami wydobywczymi wystąpiła do rządu z wnioskiem o przejęcie przez Skarb Państwa finansowania deputatu węglowego.

Uchwała zarządu KW nie ma zastosowania do osób, których uprawnienie do bezpłatnego węgla jest realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 ze środków budżetu państwa.

Zarząd Kompanii Węglowej S.A podjął również decyzję o przyznaniu od 1 stycznia 2015 r. rekompensat finansowych dla wdów i dzieci po tragicznie zmarłych pracownikach Kompanii, które będą równoważne utraconemu świadczeniu.

(abs)