Konsumenci, którzy kupili produkt "Rizi Olej z ryżu" o numerze partii RBHSSC11A, nie powinni go spożywać - poinformował w piątek Główny Inspektorat Sanitarny.

W ramach ostrzeżenia publicznego, GIS poinformował, że na podstawie badań przeprowadzonych przez władze Niemiec w partii oleju stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych oraz wysoki poziom oleju mineralnego (w tym węglowodorów aromatycznych i węglowodorów nasyconych). Na podstawie tych wyników badań władze Niemiec uznały tę partię oleju za produkt niebezpieczny.

Chodzi o produkt "Rizi Olej z ryżu" w opakowaniu 500 ml, którego importerem jest Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading. Kraj pochodzenia oleju to Tajlandia, a numer zakwestionowanej partii - RBHSSC11A. Olej ma datę trwałości do 11.03.2021.

Holenderski podmiot Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading poinformował swoich odbiorców o ryzyku związanym z produktem. Państwowa Inspekcja Sanitarna podała, że nadzoruje proces wycofywania i działania podejmowane przez odbiorców produktu w Polsce.

GIS wskazał, że konsumenci, którzy kupili produkt o wskazanym numerze partii, nie powinni go spożywać.