Generalny Inspektor Danych Osobowych skontroluje spis powszechny. Taka kontrola może zacząć się w przyszłym tygodniu - dowiedziała się reporterka RMF FM Agnieszka Witkowicz. GIODO chce sprawdzić, czy dane, które wpisujemy w internecie lub podajemy rachmistrzom, są bezpieczne.

Do tej pory Inspektor pilnował, by w ustawie na papierze nie było co do tego żadnych wątpliwości. Teraz GIODO będzie sprawdzał, jak idzie wdrożenie tej teorii w praktyce. Tym bardziej, że już pojawiły się sygnały o lukach w systemie. Alarmowaliśmy wczoraj, ze znając NIP i PESEL danej osoby można poznać jej adres zameldowania.

GIODO sprawdzi też czy system informatyczny GUS-u jest bezpieczny, czy powstająca mega baza z informacjami o obywatelach faktycznie służy tylko do celów statystycznych i jak wygląda przetwarzanie naszych danych - czy nie ma groźby, że informacje w niej zebrane dostaną się w niepowołane ręce.