Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w nocy ostrzeżenie przed gęstymi mgłami dla ośmiu województw.

Alertem objęte są województwa lubuskie, wielkopolskie, zachodnia część woj. kujawsko-pomorskiego, dolnośląskie, opolskie, wschód woj. zachodniopomorskiego, woj. świętokrzyskie oraz północ woj. małopolskiego.

IMGW prognozuje, że gęste mgły na wskazanym obszarze mogą ograniczyć widoczność miejscami od 50 m do 200 m.

Pierwszy - najniższy stopień ostrzeżenia oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.