Obecny dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław Mika obejmie stanowisko dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dotychczasowy dowódca generalny gen. broni Mirosław Różański został odwołany z końcem stycznia.

Obecny dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław Mika obejmie stanowisko dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dotychczasowy dowódca generalny gen. broni Mirosław Różański został odwołany z końcem stycznia.
Gen. dyw. Jarosław Mika /Maciej Kulczyński /PAP

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował generała dywizji Jarosława Mikę na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - poinformowało BBN w komunikacie. Tym samym potwierdziło nieoficjalne informacje, które PAP podała w czwartek.

BBN zapowiedziało, że uroczystość, podczas której prezydent wręczy gen. Mice akt mianowania, a gen. Różańskiemu - akt odwołania, odbędzie się w środę o godz. 15.30 w Pałacu Prezydenckim. Godzinie później w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych rozpocznie się ceremonia przekazania i objęcia obowiązków z udziałem szefa MON Antoniego Macierewicza.

Gen. Różański kierował DGRSZ od połowy 2015 r. Jego kadencja miała trwać trzy lata. 12 grudnia 2016 r. poinformował prezydenta, że złożył wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej. 31 stycznia prezydent Duda na wniosek szefa MON Antoniego Macierewicza odwołał gen. Różańskiego ze stanowiska.

Od połowy grudnia obowiązki dowódcy generalnego pełnił jego pierwszy zastępca gen. broni Leszek Surawski, mianowany 31 stycznia szefem Sztabu Generalnego WP. Od tego czasu obowiązki te pełnił kolejny z zastępców dowódcy generalnego gen. dyw. pil. Jan Śliwka.

55-letni gen. Mika od lutego 2014 r. dowodzi najsilniejszą w Wojsku Polskim 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu. To ta jednostka gości ostatnio w swoich garnizonach brygadę pancerną z USA. Przed przejściem do Żagania gen. Mika służył jako zastępca dowódcy i szef sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

Od 2008 r. dowodził Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, a od 2011 r. - 20 Brygadą Zmechanizowaną w Bartoszycach. W tym samym roku został skierowany do Afganistanu na zastępcę dowódcy regionu wschodniego ds. koalicyjnych. Wcześniej, w 2007 r. służył w Iraku jako asystent dowódcy dywizji.

Od 1997 r. służył w Dowództwie Wojsk Lądowych kolejno jako starszy oficer operacyjny, szef wydziału, szef oddziału i zastępca szefa zarządu. W latach 1993-97 służył w SGWP. Pierwsze stanowiska - od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu - zajmował w latach 1985-93 w 5 Dywizji Pancernej w Gubinie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz kursów w Holandii i Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z konstytucją prezydent mianuje szefa Sztabu Generalnego WP oraz dowódców rodzajów sił zbrojnych. Postanowienia prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera.

Nominacja dowódcy generalnego kończy trwający od ostatnich dni 2016 r. proces wymiany kadr na najwyższych stanowiskach w wojsku. Pod koniec grudnia prezydent mianował dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego. Zastąpił on gen. broni Marka Tomaszyckiego, któremu skończyła się kadencja. Razem z Wojciechowskim nominację otrzymał gen. bryg. Wiesław Kukuła, który został dowódcą nowego rodzaju sił zbrojnych - Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast 31 stycznia nowym szefem SG WP został gen. broni Leszek Surawski. Jego poprzednik, generał Mieczysław Gocuł - podobnie jak gen. Różański - postanowił odejść z wojska, choć w maju 2016 r. rozpoczął drugą kadencję na stanowisku (również miała trwać trzy lata).

W konsultacjach wewnątrz MON jest obecnie projekt, który ma zmienić system kierowania i dowodzenia wojskiem. Najważniejszym ośrodkiem dowodzenia ma znów stać się SG WP.

W obecnej, wprowadzonej w 2014 r. i od początku krytykowanej przez PiS strukturze Sztab Generalny WP skupił się planowaniu, a oddzielne dowództwa rodzajów sił zbrojnych zamieniono na dwa dowództwa połączone - generalne i operacyjne. Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych podlega w czasie pokoju zdecydowana większość polskich żołnierzy. 

(ph)