Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem w Polsce. W środę może grzmieć we wschodniej i południowej części kraju.

Jak podaje IMGW, do wyładowań może dojść we wschodniej i południowej części Polski.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla południowej części województwa mazowieckiego (powiaty: ostrowski, węgrowski, sokołowski, miński, siedlecki, łosicki, garowliński, kozienicki,  zwoleński i lipski), dla całego województwa lubelskiego i dla większości województwa podkarpackiego.

Ostrzeżenia obowiązują także w kilku powiatach województwa małopolskiego (gorlicki, nowosądecki, limanowski, nowotarski, tatrzański, myślenicki, suski, wadowicki i oświęcimski), a także na południu województwa śląskiego (powiaty: żywiecki, bielski i cieszyński).

Na tych terenach przez cały dzień może dojść do burz z gradem.

Sprawdź, gdzie jest burza!

Aktualne ostrzeżenia IMGW