Niesłyszące mamy powracające z urlopu macierzyńskiego. Nastolatkowie startujący w branży IT. Aplikacja umożliwiająca znalezienie dorywczego zatrudnienia osobom bez doświadczenia zawodowego dzięki kilku kliknięciom. To tylko wybrane innowacje społeczne, które zmieniają rzeczywistość i kształtują rynek pracy w Polsce. Już 21 marca w Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbędzie się konferencja "Innowacje społeczne zmieniające rynek pracy". Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Wiosna realizujące Szlachetną Paczkę oraz Uniwersytet Jagielloński. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbywa się w ramach finału projektu Wiosennego Inkubatora Innowacji, który powstał z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy i wsparł ponad 30 innowacji proponujących nowatorskie rozwiązania w tym zakresie. Teraz organizatorzy i sympatycy projektu idą o krok dalej - chcą edukować, dzielić się dobrymi praktykami, umożliwić efektywny networking biznesowy i wymianę doświadczeń w gronie praktyków, przedstawiać wartościowe case studies czy wiedzę w zakresie finansowania.

>>> Konferencja jest bezpłatna. Tu można dokonać rejestracji. 

Wydarzenie jest uwieńczeniem trwającego ponad dwa lata projektu, w którym towarzyszyliśmy łącznie 32 innowatorom w realizacji nowatorskich pomysłów służących rozwiązywaniu problemów na rynku pracy. Jako Wiosna chcemy realizować ideę mądrego pomagania również w obszarze rynku pracy, wspierając rozwiązania, które mogą być wdrażane na większą skalę - mówi Monika Woźniak, pracownik projektu Wiosenny Inkubator Innowacji Stowarzyszenia Wiosna.

Konferencja skierowana jest do innowatorów, start-upowców, stowarzyszeń i fundacji wspierających rozwój innowacji w Polsce, do akceleratorów startupów, firm związanych z rynkiem pracy oraz przedstawicieli środowisk akademickich zainteresowanych rynkiem pracy i zmianami społecznymi. Jej celem jest wymiana dobrych praktyk oraz kontaktów biznesowych wśród interesariuszy rynku innowacji społecznych w Polsce, prowadząca do podniesienia poziomu skuteczności ich implementacji, rozwoju oraz zwiększenia wpływu społecznego (ze szczególnym naciskiem na rynek pracy). Do grona prelegentów i uczestników zaproszono m.in. projektantów innowacji, przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich, praktyków biznesu, start-upowców, specjalistów w obszarze innowacji, komercjalizacji pomysłów społecznych, fundraisingu czy CSR. 

Więcej o konferencji Innowacji Społecznych zmieniających rynek pracy przeczytacie na stronie internetowej. Konferencja odbędzie się 21 marca o godz. 10.00 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.