Zdecydowaną większością głosów francuskie Zgromadzenie Narodowe ratyfikowało traktat o rozszerzeniu Unii Europejskiej. Traktat otwiera drzwi do Unii dziesięciu nowym państwom, w tym Polsce.

Kraje, które mają stać się częścią wspólnoty, są już gotowe do akcesji. Aby osiągnąć tę gotowość, dokonały bezprecedensowych wysiłków w dostosowaniu się do norm unijnych, co zostało przez Piętnastkę docenione - mówił w czasie debaty francuski minister spraw zagranicznych, Dominique de Villepin.

Dodał, że państwa kandydackie mają jeszcze sporo do zrobienia, ale wszelkie zaległości powinny zdołać nadrobić do 1 maja, kiedy Unia powiększy się.

Jak dotąd Traktat Akcesyjny ratyfikowała Dania, Niemcy, Portugalia i Hiszpania. Na początku przyszłego miesiąca ma to zrobić Belgia.

22:10