Związkowcom śląskiej "Solidarności" służby zdrowia nie udało się przekonać urzędników Ministerstwa Zdrowia do zmiany podziału oszczędności NFZ-tu. Związkowcy chcieli zmian w podziale, który zakłada, że ponad 500 milionów złotych dostało Mazowsze, a województwo śląskie - 15 milionów złotych.

Związkowcy wcześniej umówili się na spotkanie w tej sprawie z minister zdrowia Ewą Kopacz. Po tym jak została marszałkiem Sejmu liczyli na spotkanie w wiceministrem, na rozmowy w Warszawie nie przyszedł jednak nikt, kto podjąłby w sprawie decyzję. Rozmowy mają być kontynuowane pod koniec miesiąca z nowym szefem resortu zdrowia.

Także sejmik województwa śląskiego kwestionuje podział środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia i domaga się weryfikacji tego podziału. Rezolucję w tej sprawie jednogłośnie przyjęli wojewódzcy radni.

W październiku prezes NFZ zdecydował, że dodatkowe 594 mln 278 tys. zł z funduszu zapasowego zostanie podzielone pomiędzy trzy spośród 16 województw, przy czym większość - bo aż 537 mln 706 tys. zł - trafi na Mazowsze. Dla Śląska przeznaczono ponad 15 mln zł.