Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie pracuje nad żadnym projektem ustawy, która wydłużałaby obecny wiek przechodzenia na emerytury do 70 roku życia - powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" szefowa resortu Jolanta Fedak. Jej zdaniem, w Polsce nadal wiele osób chętnie korzysta z możliwości skrócenia wieku emerytalnego i to jest problem, który należy jak najszybciej rozwiązać.

Według Fedak, resort pracy nie podejmie też żadnych decyzji w sprawie zróżnicowania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny.

Minister zadeklarowała również, że resort poprze projekt ustawy przygotowany przez posłów Lewicy, która umożliwia dorabianie przez rencistów bez żadnych ograniczeń. Warunkiem jednak będzie uzupełnienie przez posłów projektu, aby nowe renty były liczone na podstawie kapitału emerytalnego.