Przemieszczająca się Odrą fala wezbraniowa po roztopach w górnej zlewni tej rzeki dotarła do województwa lubuskiego. Na dwóch wodowskazach są przekroczone stany ostrzegawcze. "Obecnie nie ma zagrożenia powodzią" - poinformował dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.

W województwie lubuskim Odra nieznacznie przekraczała stany ostrzegawcze na wodowskazach w Cigacicach i Nietkowie. Rzeka nie wykazuje gwałtownych wahnięć swojego poziomu, a w nadchodzących dniach jej poziom ma opadać.

Przy obecnej sytuacji hydrologicznej nie ma zagrożenia dla ludzi i ich mienia, rzeka jest stale monitorowana. Z analiz hydrologów wynika, że obecnie nie zagraża nam powódź ze strony Odry, a fala wezbrania powinna przejść przez region spokojnie - powiedział dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński

W związku z podwyższonym stanem Odry, do odwołania wstrzymano kursowanie wszystkich czterech promów rzecznych na jej lubuskim odcinku, tj. w:

  • Połęcku, 
  • Brodach, 
  • Pomorsku,
  • Milsku.

Zagrożenia powodziowego nie ma też ze strony innych dużych rzek w regionie - Warta i Noteć utrzymują się poniżej stanów ostrzegawczych.