Aż 138 cudzoziemców próbowało minionej doby przekroczyć polską granicę z terytorium Białorusi. Strażnicy graniczni uniemożliwili to 130 osobom, 8 zostało zatrzymanych. MSWiA podjęło nowe decyzje, które mają ograniczyć napływ imigrantów ze wschodu.

Na 150-kilometrowym odcinku granicy na Podlasiu ma powstać ogrodzenie z drutu kolczastego. Do tej pory udało się rozciągnąć tę zaporę na dystansie 100 kilometrów. Poinformowano, że jeśli będzie taka potrzeba, to do ochrony granicy zostaną skierowani kolejni żołnierze - teraz strażników wspiera 1000 wojskowych, a także funkcjonariusze policji z garnizonów: lubelskiego i podlaskiego. 

Polska współpracuje też z Litwą i na prośbę tamtejszej policji, z naszego kraju wyjedzie wsparcie składające się z 50 funkcjonariuszy

U naszych sąsiadów działają już natomiast strażnicy graniczni ze śmigłowcem PZL Kania

Od początku miesiąca polską granicę ze strony Białorusi próbowało przekroczyć ponad 2100 osób. Do naszego kraju trafiło ich ponad 750. 

MSWiA informuje też, że przez ostatnie półtora miesiąca z terytorium Polski odesłano blisko 400 imigrantów.

Rząd chce zaostrzyć przepisy dot. cudzoziemców nielegalnie przedostających się do Polski

Rząd w praktyce blokuje możliwość pozostania w Polsce cudzoziemcom, którzy przedostaną się do naszego kraju. 

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła przygotowany w MSWiA projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z zapisów nowelizacji ustawy o cudzoziemcach wynika m.in., że: jeśli cudzoziemiec zostanie złapany na przekroczeniu granicy, to podczas podejmowania decyzji w sprawie jego powrotu następuje odejście od procedur Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przyspieszone decyzje ma podejmować właściwy komendant straży granicznej. Od decyzji będzie można się odwołać, ale już zza granicy.

Jeśli natomiast ktoś zgłosi chęć ubiegania się o status uchodźcy, czy azyl, to nie będzie obowiązku rozpatrywania takich wniosków w przypadku, gdy imigrant przekroczył granicę, albo wszedł z kraju, w którym nie był zagrożony. Chodzi między innymi o Białoruś, Rosję, czy Ukrainę.

Opracowanie: