100 dni mojego rządu upłynęło pod znakiem realizacji planów zapowiedzianych w expose, a także pod znakiem rozwiązywania problemów, które przynosi codzienność - powiedziała Ewa Kopacz na rozpoczęcie konferencji ws. podsumowania 100 pierwszych dni swojego rządu. Wystąpienie premier relacjonowaliśmy na bieżąco!

15:54 Ewa Kopacz o wsparciu rolników, m.in. Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych.

15:53 Ewa Kopacz: Zaprezentujemy kompleksowy program poprawiający jakość obsługi przez urzędników.

15:49 Ewa Kopacz o wspieraniu przedsiębiorców. M.in. zapowiedź nowej ordynacji podatkowej - przepisy mają być jasne i przyjazne podatnikom.

15:47 Ewa Kopacz o Pendolino, budowie dróg ekspresowych i modernizacji taboru kolejowego.

15:37 Ewa Kopacz w temacie "armia i bezpieczeństwo": Przyjęcie planu wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego.

15:34 Ewa Kopacz o ewakuacji Polaków z Donbasu: Jesteśmy w kluczowej fazie realizacji tego projektu, ponad 150 osób zadeklarowało chęć przyjazdu do Polski.

15:33 Ewa Kopacz o seniorach: Kwotowa waloryzacja rent i emerytur. Program dziennych domów opieki dla seniorów - w roku 2015 powstanie 100 takich miejsc.

15:29 Ewa Kopacz o realizacji obietnic z obszaru "uczniowie, studenci, młodzież": Likwidacja śmieciowego jedzenia w szkołach. Darmowy podręcznik dla uczniów. Start programu "Rok szkolny zawodowców" dot. m.in. współpracy uczelni z przedsiębiorcami. Bezpłatna infolinia w ramach programu "Bezpieczna szkoła". Wyposażenie bibliotek w podstawówkach. Nowy sposób naliczania dotacji na badania naukowe. Polski program Erasmus dla Ukrainy - stypendia dla młodych z terenów objętych działaniami militarnymi.

15:23 Ewa Kopacz o skierowaniu do konsultacji społecznych dwóch ustaw związanych z obszarem "rodzina".

15:20 Ewa Kopacz ws. realizacji planów z expose w obszarze "rodzina": Przyjęcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Więcej pieniędzy na żłobki. Start programu "Maluch na uczelni" - budowa żłobków dla dzieci, których rodzice studiują. Wyższa ulga podatkowa dla rodzin wielodzietnych.

15:17 Ewa Kopacz: Decyzja o naprawie polskiego górnictwa, naprawie sytuacji w Kompanii Węglowej doprowadzi do konsolidacji przemysłu energetycznego z przemysłem górniczym.

15:12 Ewa Kopacz: Alternatywą dla programu naprawczego była upadłość Kompanii Węglowej, a więc również likwidacja miejsc pracy.

15:11 O górnictwie: Przyjęliśmy program naprawy sytuacji w Kompanii Węglowej.

15:08 Ewa Kopacz: W czasie expose z mównicy sejmowej wyciągnęłam rękę do opozycji i ta ręka została odrzucona.

15:05 Ewa Kopacz: 100 dni mojego rządu upłynęło pod znakiem realizacji planów zapowiedzianych w expose, a także pod znakiem rozwiązywania problemów, które przynosi codzienność.