Trzynastki dla emerytów i rencistów mają być wypłacane tylko w tym roku. W maju wszyscy dostaną 1100 złotych brutto jednorazowego dodatku. Taki zapis znajduje się w projekcie ustawy "Emerytura plus", który rząd zaprezentował na konferencji.

Chodzi o 1100 złotych brutto jednorazowego dodatku dla emerytów i rencistów. Zostaną im wypłacone w maju. Nie wiadomo, co z kolejnymi latami. To okaże się dopiero po wyborach i będzie zależało od dostępności pieniędzy w budżecie. W tej ustawie jest to zapisane jako jednorazowe świadczenie, taki jest dokładnie tytuł ustawy i odnosi się do roku 2019 - mówiła minister pracy, Elżbieta Rafalska.

Projekt "Emerytura plus" będzie skierowany do konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych, do partnerów społecznych. Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. określa warunki i zasady przyznawania tego świadczenia - powiedziała minister.

Aby dostać dodatkowe pieniądze, nie trzeba składać żadnych wniosków. Pieniądze w maju zostaną dołączone do świadczenia, będą więc wypłacane albo przelewem na konto albo dostarczone przez listonosza.

Co ważne, to świadczenie nie będzie wliczane do kryteriów dochodowych. Nie spowoduje więc, że niektórzy stracą przez to inne zasiłki. Świadczenie nie będzie objęte też egzekucją komorniczą. 

Całość ma kosztować budżet państwa 10 mld 700 mln złotych.

Do emerytury plus uprawnione prawie 10 milionów osób

Do świadczenia "Emerytura plus" będzie uprawnionych 9 mln 720 tys. osób.

Minister Rafalska poinformowała, że ze świadczenia "Emerytura plus" będą mogli skorzystać: "emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego, renciści i emeryci rolnicy, ci, którzy otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne".

Jeden z elementów "piątki Kaczyńskiego"

Propozycja trzynastej emerytury, to jeden z elementów tak zwanej "piątki Kaczyńskiego" zaprezentowanej przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji tej partii w Warszawie.

Kaczyński obiecał wprowadzenie programu 500 plus również dla pierwszego dziecka, zwolnienie z podatku PIT dla młodych pracowników do 26. roku życia, obniżenie samego podatku PIT dla wszystkich pracowników, dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu, "trzynastkę" w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta i przywrócenie połączeń autobusowych PKS.

Piątka Kaczyńskiego będzie droższa niż wyliczali to eksperci. Rząd oficjalnie ogłosił, że budżet państwa zapłaci za to nawet 43 miliardy złotych rocznie. Wcześniej eksperci mówili o 30-40 miliardach.