Egzamin gimnazjalny w tym roku zaczyna się 18 kwietnia. Poniżej prezentujemy oficjalny harmonogram. Sprawdź terminy poszczególnych części egzaminu!

Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną i składa się z trzech części: ‎humanistycznej (z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie), matematyczno-przyrodniczej oraz języka obcego nowożytnego.‎

W trzeciej części gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego języka: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń musi wybrać ten język, którego uczy się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. ‎Każdy uczeń gimnazjum zdaje język obcy nowożytny obowiązkowo na poziomie podstawowym. Ci uczniowie, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się już w szkole ‎podstawowej, zdają go także na poziomie rozszerzonym. Do części rozszerzonej mogą przystąpić także pozostali, chętni gimnazjaliści, którzy chcieliby sprawdzić swój poziom wiedzy.  

Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest w inny dzień. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z języka obcego ‎nowożytnego gimnazjaliści piszą 60 minut na każdym z poziomów.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2018

W tym roku egzamin gimnazjalny rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia. 

18 kwietnia 2018 r. (środa) - część humanistyczna:
- godz. 9.00 - historia i wiedza o społeczeństwie
- godz. 11.00 - język polski

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) - część matematyczno-przyrodnicza:
- godz. 9.00 - przedmioty przyrodnicze
- godz. 11.00 - matematyka

20 kwietnia 2018 r. (piątek) - język obcy nowożytny:
- godz. 9.00 - poziom podstawowy
- godz. 11.00 - poziom rozszerzony

Egzaminu nie można nie zdać

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum. Nie określa się jednak na nim minimalnego wyniku, który trzeba uzyskać. Egzaminu nie można więc nie zdać. 

Wyniki zostaną ogłoszone i przekazane szkołom 15 czerwca 2018 r. Gimnazjaliści otrzymają zaświadczenia tydzień później, 22 czerwca 2018 r.