Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu od nowego roku uruchamia klasę dziennikarską. Przygrywką były comiesięczne warsztaty dziennikarskie organizowane w tym roku już dla gimnazjalistów.

Myślę, że trzeba to wykorzystać i pójść za ciosem. Nie wolno zmarnować tego potencjału i energii młodych ludzi, którzy szukają kontaktu, patrzenia na świat szerzej – mówi ksiądz Tadeusz Piwiński, jeden z organizatorów.

Potwierdzają to uczestnicy: Te warsztaty dziennikarskie pokazały młodym ludziom z gimnazjum, że praca dziennikarza jest atrakcyjna i warto zainwestować w taką klasę i późniejsze studia – twierdzi Piotr Kurasz, który brał udział w tegorocznych warsztatach.

Projekt rusza jesienią, a rekrutacja do klasy dziennikarskiej rozpoczyna się już w tym miesiącu. 31 maja będzie dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna ze wszystkimi kandydatami. Pytania będą dotyczyły ogólnej wiedzy o świecie. Jeżeli ktoś ogląda wiadomości, czyta książki i orientuje się w wydarzeniach, na pewno będzie miał szanse dostać się do tej klasy – zapewnia Magda Skrzypek.

Na tegoroczne warsztaty przychodziło nawet po 200 osób. Klasa od września przyjmie 25, więc konkurencja w jarosławskiej szkole może być spora.