Najwyższa Izba Kontroli składa do prokuratury trzy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w sprawie prowadzenia szpitali w województwie łódzkim. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą dwóch placówek - szpitala im. Kopernika w Łodzi i placówki w Pabianicach, w której wstrzymano wczoraj przyjęcia pacjentów. Do raportu NIK w tej sprawie jako pierwsza dotarła reporterka RMF FM Kamila Biedrzycka.

W przypadku szpitala im. Kopernika w Łodzi NIK uznała, że były dyrektor placówki wskutek złych umów na świadczenie usług medycznych wyrządził jej szkodę w wysokości 36 milionów złotych.

Z kolei szpital pabianicki zawarł umowę o przejęciu swoich długów przez inną firmę w taki sposób, że koszty ich obsługi wyniosą 347 procent pierwotnego zadłużenia, czyli - zamiast sześciu - ponad 24 miliony złotych.

Co więcej, w szpitalach w Łódzkiem stwierdzono praktycznie brak ochrony przeciwpożarowej. W niektórych brakowało między innymi oświetlenia ewakuacyjnego, urządzeń oddymiających, a nawet węży gaśniczych - mówi naszej reporterce Zbigniew Matwiej z NIK:

Dodatkowo w dwóch szpitalach nie przeprowadzono kontroli stanu technicznego, łamiąc w ten sposób prawo budowlane.